Ja tenim les parcel·les per començar el Projecte Hort Social!

SETEMBRE 2020

PROJECTE
HORT URBÀ
INCLUSIU

Ànima Mater té com a un dels objectius, oferir formació vinculada a l’horticultura ecològica destinada a l’autoconsum.

Tanmateix, creiem que és fonamental el fet de crear xarxa social dins del municipi, fomentant valors mediambientals mitjançant, en aquest projecte, l’horticultura.

I en el mateix nivell de prevalença, es volen fomentar les potencialitats tant a nivell de grup com a nivell individual, obrint espais de cooperació, socialització i aprenentatge, augmentant les accions conjuntes entre serveis, entitats i persones que viuen al municipi, buscant una perspectiva transversal en i per la comunitat social.

Tota aquesta experiència, està essent possible gràcies a la concessió temporal de parcel·les d’ús públic que posa a disposació dels ciutadans l’Ajuntament de Figueres.

Comencem a aprendre com cultivar llavors de temporada i locals, sense utilitzar productes químics o nocius, respectant el medi i el cicle de la terra.